Dalarö Design

Design

Att skapa digitala designkoncept är en central del av vår verksamhet. Genom att använda avancerade CAD-program och digitala verktyg kan vi skapa detaljerade och noggranna representationer av produkten från olika vinklar och perspektiv.  Dessutom kan våra realistiska renderingar användas för marknadsföring och presentation, vilket ger potentiella kunder en tydlig bild av den slutliga produkten innan den ens är tillverkad.

CAD Design - Tillverkningsritningar

CAD (Computer-Aided Design) möjliggör skapandet av noggranna och detaljerade tillverkningsritningar. Genom användning av CAD-program kan vi skapa exakta planer och specifikationer för tillverkning, vilket säkerställer precision och kvalitet i produktionsprocessen.

CAM - Tillverknings automatiseringar

CAM (Computer-Aided Manufacturing) är avgörande för att automatisera tillverkningsprocessen. Genom att använda CAM-programvara kan vi effektivisera produktionsflödet och skapa automatiserade verktygsvägar för maskiner, vilket resulterar i ökad precision, minskade produktionskostnader och kortare ledtider.

Digitala renderingar - Realisitska bilder

Digitala renderingar är kraftfulla verktyg som skapar realistiska bilder av digitala modeller och designkoncept. Dessa bilder ger en detaljerad och levande representation av produkten, vilket underlättar förståelsen och bedömningen av dess estetik och funktioner.

Låt oss hittar en lösning som passar till ditt projekt

Några av de större företagen som inriktar sig på design och prototyptillverkning kan idag ta flera månader på sig för att kunna framställa de första prototyperna. Vi accelererar arbetsprocessen och siktar mot att produktframställning inte ska behöva vara så krångligt.