Dalarö Design

Prototyptillverkning

Att utveckla en prototyp är en viktig del i produktutvecklingsprocessen. Det är ett viktigt steg för att överföra en idé från koncept till verklighet, vilket ger ett fysiskt uttryck för slutprodukten. Vår expertis i prototyptillverkning möjliggör en snabb och exakt fysisk produkt av desigenen. Genom att skapa en prototyp kan vi utforska och demonstrera funktionerna i din produkt, testa den i verkliga förhållanden och optimera designen innan slutgiltig tillverkning.

Prototyptillverkning med 3D-skrivare

Prototyptillverkning med 3D-skrivare revolutionerar produktutvecklingsprocessen. Genom att använda avancerade 3D-skrivartekniker kan vi snabbt och kostnadseffektivt skapa prototyper av hög kvalitet direkt från digitala CAD-modeller. Detta möjliggör iterativ design och snabba justeringar, vilket accelererar tiden till marknaden och minskar produktionskostnaderna jämfört med traditionella tillverkningsmetoder.

Prototyptillverkning snabbare än någonsin

Med dagens 3D skrivar tekniker går det att bara på fåtalet timmar anpassa iterationer av en produkt flertalet gånger

FMD tillverkning

Vi använder ”fused deposition modeling” vilket är en av de populäraste tillverknings metoderna för prototyper

Upp till 2x snabbare tillverkning

Våra 3D-Skrivare ör utrustade med programvara som låter oss accelerera tillverkningsprocessen upp till 200%

Kostnadseffektiv tillverkning

Företag kan idag ta tusentalskronor för att utvekla de första prototyperna. Med ett tätt sammarbete med ett av Sveriges kostnadseffektivaste tillverkningsmaterial https://dwdev.se möjliggör detta att vi kan erbjuda en kostnadseffektiv prototyptillverkning

Prototyper i trä

Utöver FMD produktion i plast har vi även tillgång till produktionsutveckling i trä med hjälp av våran CNC.

Jutholmen - Prototyp i trä

För mer estetiska prototyper erbjuder vi även ett hållbarare allternativ till 3D-printing. Vi har tillgång till en en egenutvecklad cnc vilket ger oss möjligheten att fräsa i hårdare material.

Tillverkningstid - 45 minuter

Låt oss hittar en lösning som passar till ditt projekt

Några av de större företagen som inriktar sig på design och prototyptillverkning kan idag ta flera månader på sig för att kunna framställa de första prototyperna. Vi accelererar arbetsprocessen och siktar mot att produktframställning inte ska behöva vara så krångligt.